Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Otwarty nabór Partnera

Utworzono dnia 15.11.2018

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego

w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020.

12.12.2018 r. - Informacja o wynikach naboru.

czytaj dalej... na temat: Otwarty nabór Partnera

Szkolenie w obszarze przeciwdziałania przemocy

Utworzono dnia 26.10.2018

Dnia 16.10.2018r. w PCPR w Trzciance odbyło się szkolenie w obszarze przeciwdziałania przemocy zorganizowane we współpracy z Fundacją PCPS-Pomorskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

czytaj dalej... na temat: Szkolenie w obszarze przeciwdziałania przemocy

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Utworzono dnia 25.10.2018

ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „PROWADZENIE ZESPOŁU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM NA 354 MIEJSCA NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2023 R.”

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Utworzono dnia 25.10.2018

ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „PROWADZENIE ZESPOŁU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM NA 354 MIEJSCA NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2023 R.”

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzono dnia 10.10.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin do dnia 23.10.2018 r. do godz. 15:30

29.10.2018 r. - Informacja o wynikach naboru.

czytaj dalej... na temat: Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zaproszenie do projektu

Utworzono dnia 19.06.2018

Zachęcamy do udziału w projekcie unijnym:  „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

W projekcie m.in.: staże zawodowe (stypendia stażowe), kursy/szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne.

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie do projektu

Zapytanie ofertowe rehabilitant

Utworzono dnia 30.04.2018

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, numer RPWP.07.02.01-30-0024/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 08.05.2018 R. godz. 15:30.

Informacja o wynikach postępowania (10.05.2018 r.)

czytaj dalej... na temat: Zapytanie ofertowe rehabilitant

Zaproszenie do projektu

Utworzono dnia 04.04.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym:  „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

W projekcie m.in.: staże zawodowe (stypendia stażowe), kursy/szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne.

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie do projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WRPO/7.1.2/2018

Utworzono dnia 16.02.2018

W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim”, numer RPWP.07.01.02-30-0062/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usług indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego.

Termin składania ofert – do dnia 26.02.2018 r. do godziny 10.00

Informacja o wynikach postępowania (28.02.2018 r.)

czytaj dalej... na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WRPO/7.1.2/2018

Zapytanie ofertowe - psycholog

Utworzono dnia 15.12.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, realizowanego w Poddziałaniu 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług psychologa.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO OGŁOSZONE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075110

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 22.12.2017 R.

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI (29.12.2017 R.):

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1075110

czytaj dalej... na temat: Zapytanie ofertowe - psycholog

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny