Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

AKTUALNOŚCI, strona 7:

zapytanie ofertowe nr 5

Utworzono dnia 21.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/WRPO/7.2.1/2017

(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, numer RPWP.07.02.01-30-0024/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego specjalistycznego poradnictwa w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz usług szkoleniowych - grupowych warsztatów tematycznych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

czytaj dalej... na temat: zapytanie ofertowe nr 5

zapytanie ofertowe nr 4

Utworzono dnia 21.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/WRPO/7.2.1/2017

(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, numer RPWP.07.02.01-30-0024/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz usług szkoleniowych - grupowych warsztatów tematycznych z dziedziny psychologii, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

czytaj dalej... na temat: zapytanie ofertowe nr 4

zapytanie ofertowe nr 2

Utworzono dnia 21.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WRPO/7.2.1/2017

(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, numer RPWP.07.02.01-30-0024/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno-terapeutycznego oraz usług szkoleniowych - grupowych warsztatów tematycznych z zakresu pedagogiki, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

czytaj dalej... na temat: zapytanie ofertowe nr 2

zapytanie ofertowe nr 3

Utworzono dnia 21.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WRPO/7.2.1/2017

(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, numer RPWP.07.02.01-30-0024/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz usług szkoleniowych - grupowych warsztatów tematycznych z zakresu prawa, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

czytaj dalej... na temat: zapytanie ofertowe nr 3

Informacja o realizowanym projekcie

Utworzono dnia 17.02.2017

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wraz z 5 partnerami w okresie od 01.11.2016 - 31.10.2018 realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

czytaj dalej... na temat: Informacja o realizowanym projekcie

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - samochód osobowy

Utworzono dnia 13.12.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego samochodu osobowego

czytaj dalej... na temat: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - samochód osobowy

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 28.11.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr PCPR.62.1.1.2016 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro netto.

                  Termin do dnia 09.12.2016 r. do godz. 15:00

czytaj dalej... na temat: Zapytanie ofertowe

wyniki naboru Partnera

Utworzono dnia 24.08.2016

INFORMACJA

o wyborze Partnera do współnej realizacji w latach 2017-2019 projektu w ramach poddziałania 7.1.2

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020

czytaj dalej... na temat: wyniki naboru Partnera

nabór Partnera

Utworzono dnia 25.07.2016

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji w latach 2017-2019 projektu w ramach poddziałania 7.1.2

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020

czytaj dalej... na temat: nabór Partnera

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny