Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Rodziny zastępcze

Plakat informacyjny, treść: Jeżeli kiedykolwiek wpadł Tobie do głowy pomysł, aby zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki, posiadasz warunki, aby stworzyć stabilne środowisko rodzinne dla dziecka lub rodzeństwa i czujesz, że masz potencjał wychowawczy to ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM Zapraszamy Cię do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Wyjaśnimy Tobie wszystkie procedury związane z rodziną zastępczą, przeprowadzimy Cię przez proces szkolenia i kwalifikacji. Udzielimy wsparcia przed przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz po jego przyjęciu. Możesz wycofać się na każdym etapie postępowania, jeśli zmienisz zdanie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 7.30 do 15.30 w siedzibie PCPR w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka oraz pod nr telefonu 660 492 034 lub 660 795 279


Plakat zostań rodziną zastępczą, treść: Jeżeli kiedykolwiek wpadł Tobie do głowy pomysł, aby zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki, posiadasz warunki, aby stworzyć stabilne środowisko rodzinne dla dziecka lub rodzeństwa i czujesz, że masz potencjał wychowawczy to ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM Zapraszamy Cię do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Wyjaśnimy Tobie wszystkie procedury związane z rodziną zastępczą, przeprowadzimy Cię przez proces szkolenia i kwalifikacji. Udzielimy wsparcia przed przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz po jego przyjęciu. Możesz wycofać się na każdym etapie postępowania, jeśli zmienisz zdanie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 7.30 do 15.30 w siedzibie PCPR w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka oraz pod nr telefonu 660 492 034 lub 660 795 279


Plakat zostań rodziną zastępczą: Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które: - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, -nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, - wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki posiadają, - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, - legitymują się zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia rodzicem zastępczym, -przebywają na terenie Polski, - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, - w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: RODZINY DOM DZIECKA, RODZINA ZASTĘPCZA: SPOKREWNIONA NIEZAWODOWA i ZAWODOWA. ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA, O CHARAKTERZE, POGOTOWIA RODZINNEGO

Informacje dla kandydatów zainteresowanych pełnieniem roli rodziców zastępczych

Musisz wiedzieć, że:

 • rodzina zastępcza to nie adopcja
 • rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna
 • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo
 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić

Aby zostać rodzina zastępczą musisz posiadać:

 • dobre warunki mieszkaniowe
 • dobry stan zdrowia
 • odpowiednie predyspozycje do opieki nad dzieckiem

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance: ul. Mickiewicza 50 pokój nr 8 w godz. od 7.30do 15.30:

 • porozmawiaj z trenerem rodzin zastępczych
 • sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne
 • omów te plany z rodziną
 • uwzględnij opinię swoich dzieci.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny