Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Rehabilitacja społeczna Osób z niepełnosprawnością

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym poprzez:

 • pobudzanie aktywności społecznej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej PCPR w Trzciance przyznaje dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ? wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań dla osób niepełnosprawnych udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pokój nr 3,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 660 492 421,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e mail: pcpr@pcpr.trzcianka.com.pl).

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Organizacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pokój nr 3.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji planowanych zadań.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań można:

 • otrzymać w siedzibie PCPR,
 • otrzymać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • pobrać ze strony internetowej PCPR w Trzciance.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny