Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Rehabilitacja społeczna Osób z niepełnosprawnością

Rehabilitacja społeczna

 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym poprzez:

- pobudzanie aktywności społecznej,

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- likwidację barier architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej PCPR w Trzciance przyznaje dofinansowania ze środków PFRON do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ? wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań dla osób niepełnosprawnych udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pokój nr 3,

- telefonicznie pod numerem telefonu: 660 492 421,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: pcpr@pcpr.trzcianka.com.pl).

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań można:

- otrzymać w siedzibie PCPR,

- otrzymać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- pobrać ze strony internetowej PCPR w Trzciance

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny