Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”

Utworzono dnia 05.02.2024

 

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinne w Trzciance informuje, że przystąpiło do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” (Projekt). Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2023 - 31.01.2026 na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (woj. wielkopolskie) w partnerstwie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner wiodący) oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego/PCRP Trzcianka.

Działania projektu adresowane są do 66 osób z niepełnosprawnościami (OzN) (50%K, 50%M), które zamieszkują na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi społeczne w ramach projektu:

  1. zaangażowanie 3 osób (3 etaty) na stanowiskach asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością;
  2. zaangażowanie specjalistów m.in. rehabilitacji fizycznej (2700 h w projekcie) oraz wsparcia psychicznego, pedagogicznego, terapeutycznego (łącznie 2125 h w projekcie) czy wsparcia pielęgnacyjnego łącznie 260 h w projekcie);
  3. zakup sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób z niepełnosprawnościami) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami);
  4. zapewnienie transportu indywidualnego dla uczestników projektu do placówek leczniczych lub rehabilitacyjnych (łącznie w projekcie 20 000 km przeznaczone na dotarcie do placówek służby zdrowia lub rehabilitacyjnych).

Ww. działania tworzą kompleksowy zestaw usług społecznych, którego wdrożenie przyczyni się do realizacji celu głównego projektu. Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie 01.12.2024- 31.01.2026 r. w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim dostępu do dobrej jakości usług społ. dla 66 osób z niepełnosprawnościami (33K, 33M) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wskazany cel główny zrealizowany zostanie m.in. dzięki wzrostowi liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w lokalnej społeczności, co przyczyni się do wzrostu liczby osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w lokalnej społeczności. W efekcie nastąpi poprawa dostępu do usług społecznych umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie. Tym samym realizacja ww. projektu jest w pełni uzasadniona, a realizowane w ramach projektu działania są komplementarne w stosunku do zadań statutowych realizowanych przez PCPR Trzcianka. Ze względu na powyższe przystąpienie PCPR Trzcianka do ww. projektu znajduje pełne uzasadnienie.

Beneficjent (Partner wiodący):

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo,

Partner:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
ul. A. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka

Całkowita wartość projektu wynosi 1 685 016,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (kwota dofinansowania UE) wynosi 1 600 765,20 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny