Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Projekt „Absolwent z pomysłem na siebie”

Utworzono dnia 10.02.2023

Projekt „Absolwent z pomysłem na siebie”

Informujemy, że Stowarzyszenie Green House zaprasza do udziału w projekcie „ABSOLWENT z pomysłem na siebie” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Projekt skierowany jest do osób które spełniają następujące kryteria:

 1. są osobami w wieku powyżej 18 roku życia,
 2. są osobami z niepełnosprawnością,
 3. są osobami zamieszkującymi na terenie woj. wielkopolskiego,
 4. są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
 5. są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu),
 6. nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowana zostanie Indywidualna Ścieżka Kariery Zawodowej.
 • Indywidualnego wsparcia psychologicznego,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego,
 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • Szkoleń zawodowych
 • Staży zawodowych

Wysokość stypendium szkoleniowego – 10,43 zł /1 godzinę

Wysokość stypendium stażowego – 1656,00 zł / 1 miesiąc

Szczegółowe informacje o Projekcie są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Green House

Kontakt do biura projektu:

Adres: ul. Kołobrzeska 8A/U2, 64-920 Piła

tel. 500 483 333, 733 850 249
b.reclaw@eprojekty.com.pl

a.frankowska@eprojekty.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny