Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Nowy Program PFRON - Moduł III

Utworzono dnia 13.05.2020

 

 

 

 

 

 

Realizacja Modułu III programu jest finansowana ze środków PFRON

 

AKTUALIZACJA 01.12.2020 R.

UWAGA! Przedłużono termin składania wniosków do 07.12.2020 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance)

 

AKTUALIZACJA 06.11.2020 R.

Zmiany w Programie:

- termin składania wniosków został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r.

- do maksymalnie 5 miesięcy wydłużono okres na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

 

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach nowego programu PFRON

 

Nazwa programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

 

Dla kogo

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1)  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

3)  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

4)  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
z późn. zm.);

5)  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7)  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

8)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Za osoby niepełnosprawne uważa się:

  1. osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  2. osoby do 16. roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wysokość świadczenia

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 16 listopada 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego składają wnioski do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,

ul. Mickiewicza 50,

64-980 Trzcianka

tel. 660 492 421

 

Sposób złożenia wniosku

Wnioski składają osoby niepełnosprawne, a w imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

1) Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu należy zalogować się do Systemu na stronie internetowej SOW:  sow.pfron.org.pl, wypełnić i wysłać elektroniczny wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

 

Ważne! Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków elektronicznych w SOW. System umożliwia załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

Film instruktażowy – jak złożyć wniosek w SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

 

2) Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku przez internet mogą wysyłać wniosek pocztą tradycyjną.

 

3) Wnioski można również złożyć bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

 

Osoby składające wnioski w wersji papierowej mogą pobrać formularz wniosku na naszej stronie internetowej w zakładce: „Druki wniosków” lub w siedzibie PCPR W Trzciance.

 

Ważne! Wnioski można składać od 10 kwietnia do 16 listopada 2020 r.

UWAGA! Przedłużono termin składania wniosków do 07.12.2020 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance)

 

Ważne! W treści wniosku należy obowiązkowo wskazać numer rachunku bankowego, na które mają zostać przekazane środki, w przypadku przyznania świadczenia. Może to być rachunek bankowy Wnioskodawcy lub osoby wskazanej przez Wnioskodawcę. PCPR nie przewiduje innej formy wypłaty świadczenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

 

Pytania dotyczące programu można zadać konsultantom infolinii PFRON:

tel. 517 373 975 (godz. 9.00 - 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 - 15.00).

 

Osobom składającym wnioski elektronicznie służą pomocą konsultanci infolinii SOW: tel. 800 889 777 (godz. 9.00 - 17.00).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny