Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Termin składania wniosków: od 10.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

 

Miejsce składnia wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

pokój nr 3.

tel. 660 492 421

 

Cele Programu

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

1) przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;

2) zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;

3) zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;

4) zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5) zmniejszenie barier     transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;

6) zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;

7) zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

- obszar D – likwidacja barier transportowych;

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

 

Adresaci programu i obszary wsparcia dla:

- obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

*Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

- obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
- obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, 
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON:

obszar B:

– do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

nie więcej niż do wysokości 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C:

– do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

nie więcej niż do wysokości 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D:

– na likwidację barier transportowych - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

 nie więcej niż do wysokości:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

obszar F:

– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 

Podstawowe informacje o Programie oraz druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się poniżej - w załącznikach.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

ZAŁĄCZNIKI:

								

Treść Programu WRR III

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:27

Procedury Realizacji Programu WRR III

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:28

Zasady dotyczące dofinansowania w Programie WRR III

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:29

Kierunki działań i warunki brzegowe w Programie WRR III w 2020 roku

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:30

wniosek o dofinansowanie - obszar B (wersja word)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:24

wniosek o dofinansowanie - obszar B (wersja pdf)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:24

wniosek o dofinansowanie - obszar C (wersja word)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:25

wniosek o dofinansowanie - obszar C (wersja pdf)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:25

wniosek o dofinansowanie - obszar D (wersja word)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:25

wniosek o dofinansowanie - obszar D (wersja pdf)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:26

wniosek o dofinansowanie - obszar F (wersja word)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:26

wniosek o dofinansowanie - obszar F (wersja pdf)

Utworzono dnia 10.01.2020, 14:26

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny