Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Program Dobry Start 300 +

Program Dobry Start (300 +)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że z dniem 01 lipca 2018 r. wszedł w życie program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Dobry Start”,  zgodnie z przewiduje się wypłatę kwoty 300 zł jednorazowo na każde uczące się dziecko.

Zgodnie z §13 ust.2 rozporządzenia, wnioski dotyczące prawa do świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi, należy składać w tradycyjnej formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance  od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 4 ust.2-3 rozporządzenia, świadczenie dobry strat przysługuje w związku  
z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym w/w ukończy 20. rok życia

- ukończenia 24. Roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym w/w ukończy 24. roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje dziecku uczącemu się w szkole- oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczna w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry Start”  przysługuje osobie uczącej się, którą jest:

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

- osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (art. 140)

 

Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia, wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu  na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry strat, a w przypadku ubiegania się o świadczenia dobry strat na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenia dobry strat przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/podrecznik-dla-samorzadow

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek 300 +

Utworzono dnia 01.10.2020, 11:09

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny