Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Program Aktywny Samorząd moduł I

Struktura programu Aktywny Samorząd w 2020 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że od 1 marca 2020 roku, ponownie  rusza pilotażowy program „Aktywny samorząd”

W 2020 roku, wnioski w ramach Modułu I i Modułu II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ INTERNET JEST:

Więcej informacji pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Osoby, które złożą wniosek przez system SOW w Module I otrzymają dodatkowe 10 pkt w karcie oceny merytorycznej – co będzie miało wpływ na przyznanie dofinansowania.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w zakładce: "Program Aktywny Samorząd".

Obowiązujące druki wniosków (dla osób składajacych wnioski w wersji papierowej) są do pobrania poniżej w załącznikach.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

 

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane będą 

od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - obowiązkowo - wszystkie obszary

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:20

wniosek o dofinansowanie obszar A1

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:07

obszar A1 Zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:08

obszar A1 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:21

wniosek o dofinansowanie obszar A2-3

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:22

obszar A2 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:23

obszar A3 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:23

obszary A2 i A3 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:44

wniosek o dofinansowanie obszar A4

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:54

obszar A4 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:54

obszar A4 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:55

wniosek o dofinansowanie B1-3-4

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:58

obszar B1 zaświadczenie lekarskie WZROK

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:57

obszar B1 zaświadczenie lekarskie RUCH

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:56

obszar B3 zaświadczenie lekarskie WZROK

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:57

obszar B4 zaświadczenie lekarskie SŁUCH

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:57

obszary B1 B3 B4 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:56

wniosek o dofinansowanie obszar B2

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:59

obszar B2 załącznik do wniosku oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 08:59

wniosek o dofinansowanie obszar B5

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:01

obszar B5 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:01

wniosek o dofinansowanie C1

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:02

obszar C1 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:03

obszar C1 Załącznik do wniosku Oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:03

wniosek o dofinansowanie C2

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:04

obszar C2 Załącznik do wniosku oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:04

wniosek o dofinansowanie C3

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:05

obszary C3 C4 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:05

obszar C3 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:06

wniosek o dofinansowanie C4

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:06

obszary C3 C4 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:19

obszar C4 Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:07

wniosek o dofinansowanie obszar C5

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:08

obszar C5 zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:08

obszar C5 Załącznik do wniosku -oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:09

wniosek o dofinansowanie obszar D

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:09

obszar D Załącznik do wniosku-oświadczenia

Utworzono dnia 02.03.2020, 09:10

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny